Kasutusaja lõpule jõudnud mootorsõidukite osad on ohtlikud jäätmed. Ohtlikud on tooted (nagu elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud, mootorsõidukid ja nende osad, rehvid), mille jäätmed põhjustavad või võivad põhjustada tervise- või keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna ülemäärast risustamist ning need tuleb sortida olmejäätmetest eraldi.

Euroopa Liidus, sealhulgas Eestis, kehtib tootjavastutuse põhimõte, mille kohaselt mootorsõidukite osade maaletooja ja/või edasimüüja peab tagama turule lastud probleemsete toodete kogumise ja nende taaskasutamise või nõuetekohase kõrvaldamise.

Kasutusaja lõpule jõudnud mootorsõidukite osade tagasiandmisega, sama liiki sõidukiosi müüvale või vastavaid jäätmeid koguvale jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale, saab iga autoomanik aidata kaasa ressursside mõistlikule kasutamisele ja normaalse elukeskkonna säilimisele.

Saate kasutusaja lõpule jõudnud mootorsõidukite osi üle anda sama liiki osi müüvasse kauplusesse või vastavat jäätmeluba ja käitluslitsentsi omavasse jäätmejaama. Jäätmeluba omavate jäätmejaamade nimekirja leiate meie esindustest või antud piirkonna kohaliku omavalitsuse koduleheküljelt.


Registreeru püsikliendiks!

VAID püsikliendid saavad kõikidest Autoeksperdi pakkumistest kõige kiiremini teada.