LOOSIMÄNGU TINGIMUSED

 1. Kampaania: Loosimäng püsikliendiks registreerujatele (edaspidi kampaania).
 2. Kampaania korraldab: K.G. Knutsson AS, Saeveski 12, 11214 Tallinn (edaspidi korraldaja).
 3. Autoekspert on K. G. Knutsson AS ketti kuuluv teenindus.
 4. Kampaania ala: Eesti vabariik.
 5. Kampaanias osaleja: on tarbijakaitseseaduse tähenduses tarbija, kes on füüsiline isik ning kes on kampaania raames registreerunud Autoeksperdi püsikliendiks (edaspidi kampaanias osaleja).
 6. Kampaania periood: 15.06. – 13.07.2020.
 7. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 8. Kampaanias osaleja nõustub kampaanias osalemisega enda isikuandmete töötlemisega kampaania läbiviimiseks ja selle eesmärkide saavutamiseks vajalikus mahus. Korraldaja ei kasuta isikuandmeid ühelgi muul eesmärgil.
 9. Kampaanias osalemiseks tuleb registreerida end kampaania perioodil (vaata punkti 6) Autoeksperdi koduleheküljel püsikliendiks. Püsikliendiks saab registreeruda Autoeksperdi koduleheküljel SIIN või Autoeksperdi kaupluses kohapeal.
 10. Auhinda on võimalik võita vaid neil kampaanias osalejatel, kes on konkreetsel kampaania perioodil püsikliendiks registreerinud. Varasemalt püsikliendiks registreerinud kliente, kes uuesti kampaania perioodil end püsikliendiks registreerivad, ei arvestata.
 11. Kampaania perioodil loosib Autoekspert iga nädala esmaspäeval 22.06., 29.06., 06.07. ja 13.07. välja automatiseeritud süsteemi abil kaks võitjat.
 12. Auhinnaks on 3 x 30€ väärtuses Autoeksperdi ja 5 x 30€ väärtuses Piletilevi kinkekaarte (edaspidi auhind).
 13. Auhinna võitjate nimed avaldatakse Autoeksperdi kodulehel ja Autoeksperdi Facebooki lehel loosimise kuupäeval.
 14. Võitjatega võetakse ühendust 3 tööpäeva jooksul pärast loosimist e-kirja teel ja lepitakse kokku auhinna kättesaamise viis.
 15. Kui Autoeksperdil ei ole võimalik auhinna võitjaga ühendust saada (osaleja on Autoeksperdi püsikliendiks registreerudes kirja pannud vale e-posti aadressi või ei vasta auhinnast teavitavale kirjale 5 päeva jooksul kirja saamisest), loositakse välja uus auhinna võitja.
 16. Kõik kulud, mis kampaanias osalejal tekivad seoses kampaanias osalemisega ja võidu kättesaamisega, kannab kampaanias osaleja.
 17. Auhinda ei asendata teist liiki auhindadega ega anta välja rahas.
 18. Kampaanias osalemist loetakse ühtlasi ka kampaanias osaleja poolt kampaania korraldajale loa andmiseks kasutada kampaanias osaleja nime Autoeksperdi sotsiaalmeedias ilma kampaanias osalejale selle eest tasu maksmata ja temaga täiendavat kokkulepet sõlmimata.
 19. Kampaanias ei või osaleda K.G. Knutsson AS töötajad.
 20. Korraldaja ei võta vastutust kampaanias osaleda soovijate kõrvalejätmise eest, kui need on eiranud kampaania korraldamise tingimusi või esitanud kampaania korraldajale ebaõigeid või ebatäpseid andmeid, samuti muude korraldajast sõltumatute ebaõnnestumiste korral.
 21. Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada kampaania ja lõpetada pakkumise väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel.
 22. Korraldaja ei vastuta kampaanias osalejatele ja/või pakkumise kasutajatele ja/või kolmandatele isikutele pakkumise kasutamisel tekkida võivate võimalike kahjude eest.
 23. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kuni 31.07.2020 kirjalikult korraldaja aadressile K.G. Knutsson AS, Saeveski 12, 11214 Tallinn märgusõnaga „Loos“ või meiliaadressil turundus@kgk.ee
 24. Kampaania reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

Loosimängu võitjad

22.06.2020 - Merlin Kütimaa, Janek Täär
29.06.2020 - Tiina Lesnikowics, Erki Taube
06.07.2020 - 
13.07.2020 - 

Võitjatega võetakse ühendust e-posti teel.

Registreeru püsikliendiks!

VAID püsikliendid saavad kõikidest Autoeksperdi pakkumistest kõige kiiremini teada.