KAMPAANIA TINGIMUSED 

 1. Kampaania: Tehniline kontroll (edaspidi kampaania).
 2. Kampaania korraldab: K.G. Knutsson AS, Saeveski 12, 11214 Tallinn (edaspidi korraldaja).
 3. Autoekspert on K. G. Knutsson AS ketti kuuluv teenindus.
 4. Kampaania ala: Eesti vabariik.
 5. Kampaanias osaleja: on tarbijakaitseseaduse tähenduses tarbija, kes on füüsiline isik ning kes on kampaania raames ostnud toote (sh kauba või teenuse), mida kasutab ainult isiklikel eesmärkidel ja mitte kutsealaselt.
 6. Kampaania periood: 01.04.-31.12.2020
 7. Kampaanias osalevad järgmised Autoeksperdi teenindused:
  • Autoekspert Jõhvi;
  • Autoekspert Rapla;
  • Autoekspert Tammsaare;
  • Autoekspert Tartu;
  • Autoekspert Viimsi;
  • Autoekspert Viljandi.
 8. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 9. Kampaanias osaleja nõustub kampaanias osalemisega enda isikuandmete töötlemisega kampaania läbiviimiseks ja selle eesmärkide saavutamiseks vajalikus mahus. Korraldaja ei kasuta isikuandmeid ühelgi muul eesmärgil.
 10. Kampaanias osalemiseks peab osaleja oma sõidukile broneerima Autoeksperdi teeninduses tehnilise kontrolli aja.
 11. Tehnilise kontrolli teenuse hind koos käibemaksuga on 68 eurot.
 12. Osaleja saab tehnilise kontrolli aega broneerida sõidukile Autoeksperdi veebilehelt või võttes ühendust Autoeksperdi teenindusega järgmistelt kontaktidel veebilehel

13. Hooldusaega läbi Autoeksperdi veebilehe broneerides peab osaleja kampaanias osalemiseks märkima päringu sisusse märksõna „TÜV2020“.
14. Osaleja saab tehnilise kontrolli läbimise järgselt Autoeksperdist täpse nimekirja leitud vigadest ja kontrolli läbimise kupongi. Kupongi alusel saab osaleja sellele märgitud ülevaatuspunktis ülevaatuse TASUTA.
15. Selleks, et tehnoülevaatus läbida, peab kõik Autoeksperdis avastatud puudused enne ülevaatusele minemist kõrvaldama.
16. Tehnilise kontrolli käigus tuvastatud vigade kõrvaldamiseks peab osaleja broneerima Autoeksperdi teeninduses eraldi aja.
17. Autoekspert ei kontrolli kampaania raames, kas heitgaasid ületavad nõuetega kehtestatud piirväärtuseid.
18. Autoekspert ei kontrolli kampaania raames sõiduki pidurisüsteemide pidurdusjõude.
19. Kõik kulud, mis kampaania pakkumise saajal tekivad seoses kampaanias osalemisega kannab kampaanias osaleja ise.
20. Kampaanias osalemise eest saadud soodustusi ei maksta välja rahas ega asendata teiste soodustustega.
21. Pakkumine, mida osaleja ei ole õigeaegselt realiseerinud, väljastamisele ei kuulu.
22. Kampaanias ei või osaleda K.G. Knutsson AS töötajad.
23. Korraldaja ei võta vastutust kampaanias osaleda soovijate kõrvalejätmise eest, kui need on eiranud kampaania korraldamise tingimusi või esitanud kampaania korraldajale ebaõigeid või ebatäpseid andmeid, samuti muude korraldajast sõltumatute ebaõnnestumiste korral.
24. Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada kampaania ja lõpetada pakkumise väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel.
25. Korraldaja ei vastuta kampaanias osalejatele ja/või pakkumise kasutajatele ja/või kolmandatele isikutele pakkumise kasutamisel tekkida võivate võimalike kahjude eest.
26. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kuni 31.01.2021 kirjalikult korraldaja aadressile K.G. Knutsson AS, Saeveski 12, 11214 Tallinn märgusõnaga „Tehniline kontroll“ või meiliaadressil turundus@kgk.ee
27. Kampaania reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

Registreeru püsikliendiks!

VAID püsikliendid saavad kõikidest Autoeksperdi pakkumistest kõige kiiremini teada.