Päevatulede kasutamine ja uus liiklusseadus.
 
Alates 1. juulist tohib lähitulede asemel kasutada valgel ajal päevatulesid (daytime running lights).
 
  • Lubatud on kasutada ainult E tähisega päevatulelaternat ja sellele peab olema kantud tähis RL.
  • Päevatuled peavad automaatselt välja lülituma, kui lülitatakse sisse lähi- või kaugtuled.
  • Päevatuled võivad põleda ilma ääre- ja numbrituledeta.
 
Alus:
Liiklusseadus §40 – Tulede kasutamise üldsnõuded [https://www.riigiteataja.ee/akt/131122010005&leiaKehtiv]
 
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” lisa 1 Kood 205 [https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1160/6201/1008/MKM42_lisa1.pdf]
 
Meie tootevalikus on palju erinevaid päevatulesid firmadelt Philips, Osram ja Hella.
 
2011 a.

Liitu uudiskirjaga!

VAID uudiskirjaga liitunud saavad kõikidest Autoeksperdi pakkumistest kõige kiiremini teada.

Olete edukalt uudiskirjaga liitunud!

Parimad pakkumised jõuavad nüüd teieni õigepea!